? Leif Havik

Leif Havik

Jeg er vannmann og er født i Trondheim i 1956, men i 1982 tok jeg farvel med bylivet og søkte en annen og bedre livskvalitet. Jeg kjøpte et lite småbruk en times biltur fra byen og angrer ikke på dette valget.

Leif Havik

Hva er meningen med disse sidene?

Meningen med denne websiden er i første rekke å fungere som en oppslagstavle for de som deltar i råd, eller ønsker å delta. Om sidene også kan virke inspirerende for andre, er det fint. Enhver må gå sin egen sti, følge sitt eget hjertes råd og bruke sin egen skjelneevne i sin oppvåkning. Mange veier fører til Rom - dette er en som passer for oss.

 

 

Dette sier Iliuka:

Velsignet være frender, smi eders sverd og våg å anvende kraften den er bærer av. For lyset der bydes av sin skaper er ei for sjelen foruten at spredes til sin neste.

NB: Viktig informasjon legger jeg her på denne siden eller på siden "Kontakt" Vær tålmodig! 

Det er spennende tider vi alle har valgt for denne inkarnasjonen!

Store ting er i emning både for moder jord og for hele menneskeheten. Først renselse - så et energiløft ("fødsel"), en hevning av alt fysisk vibrasjonsivå. Forutsigelser om dette går langt tilbake i historien, gjennom utallige skrifter og overleveringer, gjennom religioner og gjennom kommunikasjoner med entiteter i andre dimensjoner og via informasjoner gitt av utenomjordiske vesener direkte.

Den hele sannhet kan ingen på vårt intelligensnivå kjenne til. Fra tid til annen har det i vår verden dukket opp mestere som har hatt som oppgave å ta oss videre i vår åndelige utvikling. Deres budskap har alltid vært "tilpasset" til sin tid og til sin kultur. Ikke alt har kommet "rent" igjennom og mye har blitt "tilpasset" av makthavere for å beholde makten over folket. Ikke minst har dette vært tilfelle for kirkens menn.

Noen av disse vismennenes overleveringer vil bli tatt frem her som kilde for dine egne vurderinger. Ikke fordi vi mener at disse hevder den hele og fulle sannhet, men fordi vi intuitivt føler at dette tar oss videre.

Vi får også mange svar på våre "undringer" i våre råd sammen med Iliuka. Vær vidsynt og åpne ditt sinn og ditt hjerte for den visdom som bydes. De gode energier kan ikke misbrukes, og ved å dele med andre får du flerfoldig igjen.

Hvem er jeg?

Interessene er så mange, - men i hovedsak er det å hele tiden søke etter å skape en bedre livskvalitet, og å skape rom for nytelse av livet. Jeg elsker naturen, fjell som sjø, og bruker kamera flittig for å fange de beste øyeblikkene i mine opplevelser av naturen. I sekken finns også mini-disc for lydopptak av naturens lyder, som jeg igjen ønsker å bruke i komposisjoner av musikk.

Jeg har et lite lyd-studio, og bruker mye tid i det. Musikk blir det også, og jeg søker å skape et uttrykk gjennom synth, didgeridoo, irsk og afrikansk tromme, og ulike blåseinstrumenter; shakuhatchi fra Japan, og doudok og kaval fra Bulgaria.

Jeg har tidligere brukt mye tid til å tilfredstille min nysgjerrighet hva gjelder UFO-fenomenet, og ga ut en bok om det i 1986. Den er nå utsolgt, men kanskje det blir et nytt opplag en gang. Også andre bok-prosjekter er på gang. Les mer om dette på UFO-sidene annet sted på disse sidene ....

Som jobb å leve av reiser jeg rundt omkring i Norge og Sverige og holder kurser; meditasjonskurser, selvutviklingskurser, og et kurs for å bevisstgjøre "vårt indre barn". I tillegg er det kanalisering av en gammel energi "Iliuka", og så holder jeg tromme-reiser, dvs. en meditativ reise til trommens vibrasjoner.

 

Adr.:
Leif Havik,
Postboks 53,
N-7231 Lundamo    
       
Mobil: 456 00 802

Postgiro:

0540 023 0872

 

Oppdatert sist: 2019-09-16