? Råd (kanaliseringer)

 

Råd (kanaliseringer)

En gruppe på 10-12 personer sitter på stoler i en sirkel med levende lys i midten. Jeg går ned i dyptrance og formidler min guide Iliuka. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD.

Reiseplan for tiden fremover.

Mer stoff fra råd/kanaliseringene finner du her....

.

Rådsavgift (fra 01.01.2021): kr. 700,- pr. person inkl. tilsendt lydfil. Dersom noen avbestiller sin plass samme dag som seansen holdes, vil det bli beregnet fullpris. Unntak er selvfølgelig alvorlig sykdom.

Hvordan foregår en kanalisering?

Mange henvender seg til meg for å be om å få holde en kanalisering hjemme hos seg eller i et lokale. Nå er det ikke fullt så enkelt å få til dette. Årsak til det er hovedsakelig at jeg ikke danner flere nye grupper. Jeg har pr i dag veldig mange reisemål og flere vil nok heller oppleve et besøk pr år i stedet for to. Det er ellers svært avgjørende om henvendelsen gjelder et sted på en allerede eksisterende reiserute. Grupper utenfor reiseruten vil pr i dag ikke dannes.

Det er varierende antall i en gruppe, men minimum 10 personer. Jeg  vil ellers at egnet lokale ikke skal være rett ved en transformatorstasjon, høyspentlinje, motorvei, eller jernbane, eller disponeres av andre samtidig.

Vi sitter på stoler i en sirkel med noen lys i midten.

Noen bruker å plassere både krystaller og fjær og kanskje en blomst ved lysene, men dette er etter egen vilje. Jeg fordrer bare lys. Det bør helst ikke overdrives med røkelse. Mobiltelefoner stenges helt av fordi de forstyrrer lydopptaket. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD, slik at deltakerne kan gjennomgå alt pånytt og pånytt. Dette gir en bedre forståelse av hva som blir formidlet. Det er en stor fordel at deltakeren på forhånd skriver ned sine spørsmål i bolker på 3 og 3. Man stiller vanligvis inntil 3 spørsmål pr runde og normalt får man anledning til å totalt stille 12-15 spørsmål. Gjennomsnittlig varighet er 1,5 til 2 timer.

Det er til stor hjelp at deltakeren er avslappet og puster godt under hele ”rådet”. Alle viser hensyn og ikke samtaler med hverandre under prosessen, eller lager masse støy med papir og lignende.

Etter noen få minutter går jeg ned i dyptrance og formidler min guide Iliuka. Selv om denne energien er av gammel opprinnelse finnes det ingen begrensninger i hva man kan spørre om. Det er imidlertid viktig at man ikke stiller enten/eller-spørsmål. (Er det slik eller slik.) Deltakeren kan ikke stille spørsmål om andre personer som ikke er tilstede. Man kan være trygg på at Iliuka aldri røper hemmeligheter, eller snakker bak noens rygg. Derfor må alle spørsmål gjelde egne livsprosesser, og ikke andres.

Konu ekatah - takk i kjærlighet

Etter hvert svar sier Iliuka alltid : Konu ekatah. ”Hvilket betyr takk i kjærlighet.” Det kan også bety: ”Vær så god” i og med at Iliuka ikke opplever forskjell på det å gi og å få. Når han sier konu ekatah, mener han å være ferdig med sitt svar. Da kan man stille følgespørsmål eller bytte til neste tema. Dersom vi ikke forstår svaret i øyeblikket, vil det være naturlig å be ham om å gjenta det. Merk! Det gjør Iliuka aldri.  Man bør hvile i at det blir gjort opptak. Og man bør hvile i at det av og til behøves tid til å fordøye et svar inntil en innsikt åpenbares.

”Er ei ilden vakker?”

Nå er det slik at Iliuka ikke nødvendig vis vil gi noe svar på det deltakeren spør om. Det kan for eksempel være fordi han vil beskytte den som spør eller andre i gruppa, eller at han anser at et svar vil gjøre en prosess vanskelig. Da svarer han gjerne med et spørsmål hvor han sier: ”Er ei ilden vakker?”  (Ei = ikke)  Da er det umulig å få et svar på det man spør om og det er da behov for å bytte tema.

Iliuka leser tanker, og han begynner  ofte å svare før deltakeren har fått stilt ferdig sitt spørsmål. Da er det viktig at man ikke snakker i munnen på Iliuka. Hans engasjement er stort og han venter ikke til man har fått tenkt seg om. Man bruker ”sin” tid i rådet til å stille spørsmål, ikke til å filosofere over hva man kanskje skulle kunne spørre om. Iliuka kan avslutte ”rådet” når som helst, men dersom dette skjer etter kort tid, skyldes dette at han opplever kjedsomhet. Dersom deltakerene sitt og hermer hverandres spørsmål, avslutter han.

Taler eller små kåserier om bestemte tema

Dersom det går for lang tid mellom spørsmålstillerne, så avslutter han ogå. Av og til holder han taler eller små kåserier om bestemte tema. Han hilser alltid til ilden, plassen, eventuelle dyr, blomster,andre guider/hjelpere/ånder og deltakere, både ved begynnelse og slutt. De fleste opplever et ”besøk” dagen før et ”råd”. Det kan høres lyder, kjennes lukter, eller at man observerer unormal atferd på husdyr, katt eller hund. Dette er fordi Iliuka alltid ”rydder” stedet hvor kanaliseringen skal være. Det vil si at han hjelper de ånder som ikke skal være der til å komme dit de skal.

Healing-energi

Iliuka gir ofte healing-energi under en slik prosess, og mange opplever denne kraften. Ofte har jeg fått tilbakemeldinger fra de som har kommet til ”rådet” med smerter, men som har gått derfra uten.

Det forekommer at noen opplever Iliuka som provoserende. Dette er gjerne fordi han trykker på knapper som vi helst ikke vil at noen skal røre. Iliuka er ikke som oss mennesker; han går rett på sak, og ikke rundt grøten, later som, fordekker eller fornekter.

Min bevissthet er ikke tilstede

Min bevissthet er ikke tilstede under selve trancen, og jeg opplever det som at sovner et par minutter, mens faktisk tid kan være ca 2 timer. Følgelig hører jeg ikke hva deltakeren snakker med Iliuka om, og det er godt for meg at det er slik. Jeg leser heller ikke utskrifter eller lytter på opptak. Det blir ganske enkelt for mye. Jeg reiser og formidler, -that`s it. Men jeg gjør alltid egne opptak og arkiverer disse som lydfiler til ettertid.   

Sist oppdatert: 2020-12-15