Visdomsord fra Iliuka

"Timer den forakter Skaperverket, den forakter Wakan Tanka.  Timer den ånder ilden og lyset, den ånder Wakan Tankas ånd." 

Iliuka

Visdomsord fra Iliuka

Visdomsordene er et lite utdrag av spørsmål og svar fra Iliuka-rådene som har allmenn gyldighet.  Disse blir samlet inn og redigert av Liv Børsand, Lindesnesgt. 14, 1707 Sarpsborg, Email: liv.borsand@gmail.com, Telefon 69 15 35 22, Mobil: 938 34 383

Jeg slutter aldri å fascineres, Iliuka, av det mysteriet du er, og at vi opplever det vi gjør sammen med deg. Det er veldig stort og det er et mysterium som jeg.….
En morgensol vil den oppvåkne og se speilets refleksjoner av sitt eget mysterium. Således vil den forstå alt dypere og videre energier av Menneskehetens natur – intellektuelt - av hjertet og av ånd.
Således vil den óg se; at hva der tilføres lik før av energier knyttet for religioner, vil der oppløses og forløses til hva der tales alt større bevisstheter om hvorledes der er for individets tilstedeværelse, - hvor viktigt der er at generere en god kraft omkring sin egen bevissthet for at skape en verdifull del i Den Kollektive Bevissthet for at den selv skal skape en verdifull del av Den Intergalaktiske Bevissthet.
For lik der er skrevet i De helige skrifter; Himmelen skal komme til Jorden. Og der er alt begynt. For hvorledes den vil se, så vil der åpenbares og manifesteres i alt større deler. Og mennesket vil tale; var det der var, så enkelt! ---> Les resten av dette i Visdomsordene nr 1 2013. Konu Ekatah. (190313)


Visdomsordene publiseres jevnlig i egne dokumenter som kan lastes ned enten som word eller som .pdf-filer.  Her er de som er utgitt til nå - de seneste øverst:

2018 - nr.2 (Word) - (.pdf)
- 2018 - nr.1 (Word) - (.pdf)
- 2017 - mai, storråd Hjertetreff, Leikanger (Word) - (.pdf)
- 2017 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
- 2017 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
- 2016 - utdrag fra storråd Hjertetreff i Leikanger 2016 (Word) - (.pdf)
- 2015 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
- 2015 - utdrag fra storråd Hjertetreff i Leikanger 2015 (Word) - (.pdf)
- 2015 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
- 2014 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
- 2014 - mai, storråd Hjertetreff, Leikanger (Word) - (.pdf)
- 2014 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
- 2013 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
- 2013 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
- 2012 - nr. 3 (Word) - (.pdf)
- 2012 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
- 2012 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
- 2011 - oktober - fagråd, Røros (Word) - (.pdf)
- 2011 - nr. 4 (Word) - (.pdf)
- 2011 - nr. 3 (Word) - (.pdf)
- 2011 - juli, storråd Alternativfestivalen Langesund (Word) - (.pdf)
- 2011 - nr. 1 og 2 (Word) - (.pdf)
- 2010 - november, fagråd Røros (Word) - (.pdf)
- 2010 - nr. 3 (Word) - (.pdf)
-
2010 - juli, storråd Alternativfestivalen Geilo (Word) - (.pdf)
-
2010 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
-
2010 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
-
2009 - oktober - fagråd, Røros (Word) - (.pdf)
-
2009 - nr. 3 (Word) - (.pdf)
-
2009 - juli, storråd Alternativfestivalen Dombås (Word) - (.pdf)
-
2009 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
-
2009 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
-
2008 - oktober - fagråd, Kristiansund (Word) - (.pdf)
-
2008 - nr. 3 (Word) - (.pdf)
-
2008 - juli, storråd Alternativfestivalen Dombås (Word) - (.pdf)
-
2008 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
-
2008 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
-
2007 - nr. 3 (Word) - (.pdf)
-
2007 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
-
2007 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
-
2006 - nr. 3 (Word) - (.pdf)
-
2006 - nr. 2 (Word) - (.pdf)
-
2006 - nr. 1 (Word) - (.pdf)
-
2005/2006 (Word) - (.pdf)
-
2004/2005 (Word) - (.pdf)

 

Alle visdomsordene er også samlet i en fil for å gi mulighet for å søke etter et emne gjennom alle samtidig!

HER (.pdf >9 Mb) kan du søke i hele visdomsordsamlingen (2004 - 2017) etter et tema du er interessert i. skriv inn søkeordet i feltet (se bilde under) og trykk "Enter" - så kan du bla fra treff til treff med bla-knappene til høyre for søkefeltet. treffene blir merket med blått i teksten.

Søk i alle Visdomsordene samtidig

Noen eksempler fra Visdomsord nr 2 - 2013

Når jeg er alene i fjøset og låven så får jeg en følelse at jeg ikke er alene?
Den er ei, den er ei. Der finnes i alt to voktere der tales nisser.
Hva vil de fortelle meg?
Intet. Om de så vil, så vil de skrattle. De er mer lik dyrenes voktere, og således søker at skape nogle hyss, der er hyss mest for dyrene, ei for menneskebarnet.
Kan jeg si at de må gå vekk, for jeg syns det er ubehagelig?
Den kan tale så meget den vil, dog ei vil de høre. De er der for god beskyttelse. Bekymres ei. (181013)

HØYSENSITIVITET – FREKVENSER
Det jeg har leste om høysensitivitet, stemmer det?
Der er korrekt. Der er naturlige konsekvenser av hvorledes der tilføres intergalaktiske frekvenser til din Jord nu. Alt er der i forendringer. Gjennom den tidsepoke hvorledes den óg vil erfare; alt hva der før var usynligt skapes til synligheter på sin Jord. Der er så naturligt. Høyere vibrasjoner skaper sådant sensitiviteter. Konu Ekatah. (280513)

Det er noen som snakker om at vi bestråles av frekvenser fra romskip, - er det ‘snille’ skip?
Alt er der, lik der tales, et prosjekt for hvorledes der er for at oppløfte de høyere vibrasjoner til hele Moder Jord. Om der er alt hva der dveles tanker ved de levende livsvesener der finnes på sin Jord, der over og under havet er, således er der óg inkluderet for menneskebarnets vesen at noget tilføre slik høyere frekvenser for at anpasses til den tid den kommer i. Hvorledes den óg ser, så er der for-programmeringer til forendringer av DNA-profiler, hvorledes der er passeret for langtider tilbake. Dog der er lik den nu er bevisst på at noget skjer.
For det er vi som skal manifestere den nye tiden, den nye virkeligheten for oss? Korrekt.
Det er ingen andre som vil gjøre det for oss? Ei er det. (311013)

MULIGE HENDELSER FREMOVER
Jeg har lest at polene opp gjennom tidene har vendt seg flere ganger.
Der er 13 ganger innom dom siste, hva der tales, 78.000 år, korrekt.
Når kommer neste polvending?
Det kommer når den første er ferdig. - Der er lik instabiliteter av magneto-fluktasjoner nu. Således er der lik forberedelser. Og hva der så er for Fader Sol, så er der alt lik der forberedes til neste polsnu der tales i enden av november. Så kommer Moder Jord efter. Konu Ekatah. (141013)

Det ble nylig sagt at nordpolisen nå overraskende har økt i 60% i utbredning??
Ei er der korrekt, ei er der korrekt.
Men forflytningen av den magnetiske nordpol er på full fart i rute?
Så er det.
Kan du si hvor nært forestående vi får den endelige flipp?
Nu mistet vi forbindelsen. (110913)


Sluttalen på fagrådet på Røros, 29.oktober 2011:

"Der er således viktigt - Hør våre ord:
At se den tid der forankres er noget for at óg se alt flere og større muligheter til at leve ut sine tilstander.
Der er således lik den skal se hvorledes den tilbakelegger gamle opplevelser og befrier rum for nye opplevelser, nye bemøtelser av menneskebarn og ivaretagelser av frender der alt er.
Elske således eders fiender like meget som den elsker sitt selv, så er der til god gavn.
For alt hva den ser nu, er alt hva der så ryddes i nye marker, ryddes i nye energifelter for at skape nye vekster i en ny tid.
Således vil der óg være til gavn at befrie sine egne gamle dogmer. Kaste sådant for ilden. Se i nytankes spire hva der bringes så til nye innsikter for alle. Dog søke at se at en spesifikk innsikt er for individet selv. Den vil kjenne resonansen når den bemøter menneskebarn der så vil ete av de samme frukter, der så vil drikke av de samme kilder. Sprede ei til pest og til piner.
Være så lik i elskverdigheter for egen natur og egen visdom - og se alt hva der så er i gavnlighet for tiden der vokser nu.
Se forenelser og se adskillelser, lik der så er en sortering til individets beste gavn.
Jage ei efter tankene, dog søke at se at tankene kommer til en når der er i behov, lik sommerfugler søker nektar.
Være til stede i nuet og søke så at mottage alt efter de beste intensjoner.
Fremtidens samfunn er noget den vil se hva der genereres til nye tanker, nye verdienes bereknelser, og det gamle vil falle. Således er der den dynamiske tanke der vil revne.
Alt vil der skapes gjennom oppbyggelser i nye intensjoner, - gjennom ei øyet hva det ser, gjennom ei øret hva det hører, dog efter hva hjertet bedømmer er til kollektiv fortjeneste.
Således vil der ei måles noget mere efter individets verdi.
For et individ er intet verd om der er alene på sin Jord. Et individ er tomt om den så svever alene i Universum. Således er individets verdi at måles i hvorledes individet er i en liten flokk.
Hva kan den så av visdom og hva kan den høste av det samme visdoms frukter? Så er der at måles en verdi.
Så vil den óg se i tilstander der våkner i nye horisonter; alt hva der finnes til nye visdommer er óg hva der tilføres av Kosmos. Ei er der alt der kan begripes nødvendigheten, dog like fullt vil den se behovet vil strekkes til individ efter individ.
Nye tilstander, nye opplevelser, nye fysiske betingelser og nye kjemiske substanser, - alt er der i fornyelser. Nye hastigheter, nye frekvenser av lys, nye frekvenser av lyd, - det tomme skal fylles, - det fulle skal blive tomt.
Velsigne således alt hva der er i forendringer og sprede således ei nogen frykt for nogen.
For den er i Den Nye Tids portaler nu.
Tungt er der for mange øyner at se, tungt er der for mange hjerter at erkjenne.
Dog tiden vil stå opp, - og den vil se og høre menneskebarn der skaper nye innsikters oppvåknelser lik der var den første tid på din Jord.
Så mange vil fødes nu - og omfødes – og gjenfødes – og refødes, - på ny og på ny.
Så se menneskebarn ikring lik nyfødte livsvesener.
Anklage ei nogen for at det gamle tanke er blivet borte. Der er for at der vil skapes rum for nytanke.
Se at forenelsens faktum er óg steget ned til Jorden for at forene Norden og Sydens visdoms lys. Der er gavnligt.
For alt hva der før var så at balanseres gjennom adskillelser gjennom ekvatorial er nu for at forenes, for at så skape ny ekvatorial.
Nye polare begivenheter, nye polare punkter skaper nye indikasjoner av helliggjørelser, lik der er hellige 'spots', lik der er Leylines, lik der er Hartmanns (-gitter), lik der er magneto-meridianer.
Gledes for alt hva der er i forendringer.
Vi takker for ildens lys og alt hva der opplyser.
Helliget være dette kammer.
Velsigne således kjærlighetens vibrasjoner. Den er alt høyere på sin Jord nu.
Se til hvorledes den så byder næring til kjærlighetens vekster. Moderere hvor der er intenst, intensivere hvor der er moderat.
Aktivere hva der pasifiseres og frydes for vulkanos der er aktive, for så sover de ei noget mere.
Aktivere således menneskebarnet, for så skal de ei sove noget mere.
Aktivere således sansene gjennom egne opplevelser, og bære tro for hva den selv sanser, for så sover ei sansene noget mere.
For nu er ei tiden for at sove.
Tiden er for at våke, for at erfare alt hva der så er på sin Jord.
Himmelen er så til stede nu. Være i himmelen!
Vi takker for menneskebarn og eders undringer.
Vi takker himmelske retninger, bevisstheter og ubevisste frø der manifesteres.
Vi takker tidsepoker der var, tidsepoker der er kommet,
tidsepoker der er - erobret av dette nu i en velsignet evighet.
Bære fred.
Konu Ekatah"

Les mer i dokumentene i tabellen over...

Viktig: har du visdomsord fra ditt råd du mener bør legges ut her, kontakt:
Liv Børsand, Lindesnesgt. 14, 1707 Sarpsborg, Email: liv.borsand@gmail.com, Telefon 69 15 35 22, Mobil: 938 34 383

Sist oppdatert: 2018-10-17