Linker

Dersom du skulle ønske å søke etter flere informasjoner om alt mulig som kan tilknyttes min hjemmeside, så kan du forsøke en av disse linkene. Jeg vil oppdatere denne siden etter hvert som jeg finner noe interessant som jeg tror kan være av interesse, eller som jeg anbefaler. Dette betyr imidlertid ikke at jeg går god for alt innhold på understående linker. - Leif.

Livsmestring - ~ Your journey begins with self-discovery ~

Intensjonen med å opprette denne nettsiden er at jeg ønsker å realisere muligheter til å kunne hjelpe flere til å mestre egne liv. Slik at vi alle kan bli mer selvbærende, og at vi er bedre rustet til å håndtere verden slik verden i virkeligheten er.

Jeg ønsker å bidra til at vi alle kan oppdage vår egen selvråderett i en felles samhørighet. Jeg ønsker å bidra til at vi alle kan komme i bedre kontakt med vår indre innovative nyhets kanal. Våre verdier. Der underbevisstheten kan få bedre handlingsrom og bedre lede oss i en god retning. Slik at vi kan oppleve å leve med en funksjonell helse båret på det verdigrunnlaget vi bærer i oss.


Velkommen inn på mine sider: - livsmestring.no

Hilsen Richard Kolberg

 

Øvrige lenker


Nyhetsspeilet.no

Redaktør Frank Aune sier: Vår verden har begynt på et paradigmeskifte. Det medfører at vårt verdensbilde endres. Endringen er minst like stor som overgangen fra ”flat jord”-paradigmet. Så langt har dette knapt vært merkbart i norske media. Nettmagasinet Nyhetsspeilet.no vil gi informasjon om nye paradigmer og informere om aktuelle saker fra andre vinkler enn andre media samt om saker de ikke nevner. Videre vil Nyhetsspeilet.no sette aktuelle saker i større perspektiv enn de normalt presenteres.

Magasinets artikler kommer i hovedsak til å fronte tre hovedenmer:

I redaksjonen i Nyhetsspeilet.no er det samlet 40 skribenter. Flere av dem har bakgrunn som forfattere av flere bøker, journalister med mange års erfaring og forskere med tung kompetanse innen sine spesialområder. Mange i redaksjonen har skrevet hundrevis av artikler, inkludert dyptgående og kontroversielle research-artikler.

Nyhetsspeilet.no skal bidra til en kulturell oppvåkning som setter enhver borger i fokus. Sterke individuelle og kulturelle motkrefter aktiveres når man konfronteres med erfaringer og innsikter som provoserer det etablerte verdensbildet. Men samler man styrkene så vil man kunne nå langt.

Magasinet vil gi leserne "svar" på spørsmål som:


Project Camelot - a vehicle for researchers and 'whistleblowers' to get their stories out.


 

Merk: Jeg vil oppdatere denne siden etter hvert som jeg finner noe interessant som jeg personlig mener kan være av interesse, eller som jeg anbefaler.

Sist oppdatert: 2019-01-17